Söderslätts forntid

Forntid för framtid

Söderslätts forntid och tidiga historia

 "Söderslätts bronsålder", ”Söderslätts stenkammargravar” och "Den tidiga bybildningen på Söderslätt" är tre projekt som drivs av arkeolog Birgitta Åkesson och hembygdsforskare Claes Lindahl. I projekten har samtliga bronsåldershögar och stenkammargravar i Oxie-, Skytts- och Vemmenhögs härader på Söderslätt dokumenterats i ord och bild. I projektet kring den tidiga bybildningen har alla kyrkbyar i Skytts- Vemmenhögs och delar av Ljunits härader dokumenterats med alla deras kända lämningar från sen järnålder och tidig medeltid. Även de unika kalkmålningarna i de medeltida kyrkorna finns representerade i publikationerna

 

Resultaten kring den tidiga bybildningen är publicerade i boken "Ansiktet mot världen - den tidiga bybildningen runt Trelleborg"

Resultaten kring stenkammargravarna är publicerade i boken "Resta och liggande stenar på Söderslätt".

Resultaten kring bronsåldersmiljöerna är publicerade i böckerna "Söderslätts säregna bronsålderslandskap”, ”En bronsåldersbygd av riksintresse - Vemmenhögs härad" och  "Vägen till bronsåldern - Oxie härad. En triologi på över 1000 sidor. Se vidare under BÖCKERNA.

 

 

 

Boksläpp i Hammarlöv av boken "Söderslätts säregna bronsålderslandskap"

Projekten "Söderslätts bronsålder", ”Söderslätts stenkammargravar" och "Den tidiga bybildningen" stöds av: Stiftelsen Oscar Monteliifond, Konung Gustav VI Adolfs fond, Sparbankstiftelsen Skåne, Svenska Fornminnesföreningen, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kockska Stiftelsen, Letterstedska Föreningen, Malmö Kulturhistoriska Förening, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Heribert Torssons Minnes- och kulturprisfond, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, LENNART J HÄGGLUNDSS STIFTELSE för Arkeologisk Forskning och Utbildning och Olof Christofferssons donationsfond.